سرور مجازی ایران

پلن 1
 • 1 هسته (2گیگاهرتز) سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
پلن 2
 • 1 هسته (2گیگاهرتز) سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 70 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
پلن 3
 • 2 هسته (2گیگاهرتز) سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 90 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
پلن 4
 • 2 هسته (2گیگاهرتز) سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت فضا
 • 45 گیگابایت پهنای باند
پلن 5
 • 4 هسته (2گیگاهرتز) سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
پلن 6
 • 6 هسته (2گیگاهرتز) سی پی یو
 • 12 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند