نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

پلن 1
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • نامحدود امکانات
پلن 2
 • 7 گیگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • نامحدود امکانات
پلن 3
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • نامحدود امکانات
پلن 4
 • 20 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • نامحدود امکانات
پلن 5
 • 30 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • نامحدود امکانات
پلن 6
 • 50 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • نامحدود امکانات